ΝΑΙ σε μια Ελλάδα δυνατή, κυρίαρχη, υπερήφανη, ελεύθερη