ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΛΑ.Ο.Σ.

 

Ημερομηνία: 26/1/2014 00:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!